Links som vi mener kan være nyttige for slægtsforskere:
(se også menupunktet medlemssider)

Hvis du har nogle gode links, eller hvis du konstaterer at et af nedenstående links ikke virker mere, så send meget gerne en mail til webmaster så siden kan ajourføres.

I alfabetisk orden
Anefund - Slægtsforskning/kilder for slægtsforskere og andre historisk interesserede www.anefund.dk/
AO- billedviser.     Kirkebøger og Alt det andet     rettet LINK apr 2015        http://arkivalielister.dis-danmark.dk/
Aurelia Clemons, Genealogy Research Denmark. http://aurelia.dis-danmark.dk/
Autoriserede stednavne i Danmark (Stednavneudvalget og Kulturministeriet) http://www.stednavneudvalget.ku.dk/autoriserede_stednavne/
Bauers Kalender www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm
Billeder fra Handels og Søfartsmuseet /HandelsSoefartsmuseetKronborg/HandelSoefartsmuseets_fotoarkiv.html
Birgit og Martin Henriksens hjemmeside med uddrag af officielle folketællinger fra Herstedvester, indholdende fanger fra statsfængslet Vridsløselille, samt udvalgte arkikler fra Nicolai Jonges Danmarksbeskrivelse og Københavnsbeskrivelse fra 1777 og 1783. http://www.h58.dk/
Borgerskabsprotokoller fra Aarhus www.folketimidten.dk/borgersoeg.cgi
www.rootsweb.com/~dnkcen/
Cyndi's List og Genealogy Sites on the internet www.cyndislist.com
Danish Family Search, Kirkebøger mv.                              NYT LINK feb 2016

http://www.danishfamilysearch.dk/

Danmark i Krig. En masse gode historiske oplysninger, samt historiske links. www.duda.dk/Grundfag/Historie/Danmark_i_krig/danmark_i_krig.html
Danmarks Kirkebøger. Oversigt over indhold indtil 1891. http://www.dis-danmark.dk/intro/danmarks_kirkeboeger.pdf
Danmarks kirker www.danmarkskirker.dk/
Danmarks Miljøportal
 - Eller direkte til undersiden arealkortet
http://internet.miljoeportal.dk/Sider/Forside.aspx
http://kort.arealinfo.dk/
Danmark set fra luften                                                         NYT LINK nov 2015 http://www.kb.dk/danmarksetfraluften/ortokort
Dansk Data Arkiv (Statens Arkiver) http://ddd.dda.dk 
Dansk og Dansk-Norsk kalender, dagenavne m.m. www.rmadsen.dk/kal/
Dansk Slægtsgårdsforening og -arkiv www.slaegtsgaardsforeningen.dk/
Dansk Udvandrerarkiv                                                                          Rettet dec 2014 http://www.udvandrerarkivet.dk/det-digitale-danske-udvandrerarkiv/
Danske Domstole www.domstol.dk/Pages/default.aspx
Danske digitale bøger, fra Det Kongelige Bibliotek                           feb 2014 http://www.kb.dk/da/nb/samling/dod/index.html
Den Offentlige Informationsserver OIS http://www.ois.dk
Den Danske Ordbog                                                                                   dec 2014 http://ordnet.dk/ddo
Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs sprogresurser www.ordnet.dk
Det danske sprog ca. år 1700, Moths ordbog  http://mothsordbog.dk/
Det kongelige bibliotek www.kb.dk
Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi  http://digdag.dk/
DIS-DANMARK www.slaegtogdata.dk
Djurlandsdatabasen, Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland  feb 2014 http://www.djursslaegt.dk/djursdatabasen/
DK-Gravsten, affotograferede kirkegårde i Danmark  aug 2014 http://www.dk-gravsten.dk/forside.php
Ejendomsoplysnier fra Ulrich Alster Klug                       NYT LINK apr 2015 www.dannebrog.biz/ejendomme 
Erik Reinert Nielsens genealogiske sider. Omfatter bla. rigtig mange skifter fra Nordsjælland. http://www.nogn.dk/
Facebook grupper for slægtsforskere, kræver "log på"      NYE LINK feb 2016 https://www.facebook.com/groups/7373772221/
https://www.facebook.com/groups/genealogiskforum/
Faldne i krigene 1848-1864, register til Vilhelm Coehen's bøger http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/640DE090-2CAD-4E01-BA98-13EF5E3D019E/2670215/Register_Faldne_1.pdf
Faldne i krigen 1864 http://www.slaegtsalbum.dk/
Højby Sogns Kirkebog på familien Rost-Nielsens hjemmeside. www.rost-nielsen.dk/slaegtsforskning/kirkeboeger/Kirkeboeger.htm
FamilySearch, Danske kirkebøger i gråtoner og alt det andet https://familysearch.org/search/collection/list/?page=1&countryId=1927025
FamilySearch. Link til bl.a. slægtsbøger, lægsruller og skifteprotokoller i foreningens område. https://www.familysearch.org/eng/library/fhlcatalog/supermainframeset.asp?display=localitysearch&columns
Fredede og bevaringsværdige bygninger www.kulturarv.dk/fbb
Frederiksberg bibliotek www.fkb.dk
Fund og Fortidsminder. Det Kulturhistoriske Centralregister. www.dkconline.dk/
Fynsk kildemateriale www.historie.syd-fyn.dk/kildemat/index.htm
Fynske billeder  http://www.fynskebilleder.dk/forside 
Fødselsstiftelsens arkiv på Daisy  jan 2014 http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier/
Fæsteprotokoller og lejekontrakter, Lerchenborg Gods http://www.aurelia-clemons.dk/lerch-fx.htm
Gadenavne og kirkesogne i København www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/txt/print/lister.htm
www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/docs/sogne1880.pdf
Gader og sogne i Aarhus                                            NYT LINK feb 2016

http://www.slaegt-aarhus.dk/forsk-i-aarhus/32-gader-og-sogne

Gamle telefonbøger     http://www.ptt-museum.dk/samlinger_bibliotek
Gamle vejvisere                                                         NYT LINK feb 2016  http://www.slaegtsoglokalhistorie.dk/vejvisere/linkstilvejvisere.html
GEDKOMP www.lklundin.dk/gedcomp/index.php
GenCircles www.gencircles.com/
Genealogy Research Denmark (Aurelia Clemons) http://www.aurelia-clemons.dk/index.htm
Genopro. Et program til bl.a. at tegne anetræer m.m. med   http://www.genopro.com/
Gislingegårdens fæsteprotokol, register, 1759-1888 http://www.slaegtvestsjaelland.dk/RegisterGislingegaard Gods
Gotisk håndskrift www.hist.uib.no/gotisk/
Dødsannoncer                                                              NYT LINK feb 2016 http://www.navne.dk/
Flemming Svendsens hjemmeside, som omhandler Helsingør med masser af genealogisk materiale    http://www.zeus2.dk/
Historical Danisk Cemeteries. Den danske kirkegård på Sct. Thomas  http://www.dkconsulateusvi.com/HDC/index.html
Historisk Billedarkiv - Danske billeder www.danskebilleder.dk/
Historiske kort Geodatastyrelsen,  se vejledning 26.08.2014  aug 2014 http://hkpn.gst.dk/
Historiske Kort fra Kort og Matrikelstyrelsen                 Rettet LINK dec 2015 http://gstkort.dk/spatialmap?
Holmens skatte, - om 250 års Orlogsskibsbyggeri www.orlogsbasen.dk
Hovedstadsarkiver www.landsarkivetkbh.dk/hovedst/index.htm
Indvandring til USA:                                             NYE LINK feb 2016
Søgning i USA
Emigrantskibe fra Norge
http://mormonmigration.lib.byu/:
 http://www.wisconsinhistory.org/
Indvandring til Argentina:                                       NYE LINK feb 2016
Skibe ankommet til Buenos Aires
http://www.hebrewsurnames.com/ships
http://passengersinhistory.sa.gov.au/
Illustreret Tidende www.illustrerettidende.dk/iti_pub/cv/main/Forside.xsql?nnoc=iti_pub
Jens V. Olsens GEDHTanc projekt  http://jvo.dk/jvo/gedcom/gedhtanc.htm
Jerusalemskirken (Metodistkirken). Links til kirkehandlinger som AO ikke har med. www.zeus2.dk/metoreg.html
Kalenderpogram fra Geltzer med Kirkeåret                  NYT LINK jan 2016 http://geltzer.dk/kirkeaaret.php
KANDU, bl.a. efterlysninger vedr. slægtsforskning www.kandu.dk/Grp20502.aspx
Kalundborg byfogeds overformynderiprotokol 1721-70                   apr 2014 http://galleri.slaegtenshistorie.dk/#!album-0
Kartoffeltyskere www.kartoffeltysker.dk
Kendtes gravsted www.gravsted.dk
Kort og Matrikelstyrelsen www.kms.dk 
Kjøbenhavns huse og invaanere efter branden 1728 www.hist.uib.no/kbh1728/
Krabsen, database over stednavne i Danmark www.krabsen.dk/stednavnebase/index.php
Kraks vejvisere 1770-1969                                        NYT LINK feb 2016 https://bibliotek.kk.dk/temaer/krak
 Kraks vejviser, provinsregister, omfatter bl.a. forretninger, privatadresser og kommuner                                                                   NYT LINK feb 2016 

https://cld.bz/tQoHeRt#1

Københavns Politis registerblade fra 1890 til 1923 www.politietsregisterblade.dk
Københavns politis mantaller 1866-1923                                              dec 2014 http://www.kbharkiv.dk/kildeviser/#?collection=2
Københavns 1761, Christian Geddes eleverede kort over København. http://kbh1761.dk/
Københavns stadsarkiv   http://www.ksa.kk.dk/
Latinske navne www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/tid/liste.htm
Lokalhistorien, Lokalhistorie fra Nordvestsjælland   www.lokalhistorien.dk
Leksikon for erhvervsfolk i enevældens tid               NYT LINK dec 2015 http://oldenburgbusiness.net/index.php?title=Business_Encyclopedia_of_the_Oldenburg_Monarchy
Lægdsruller - forkortelser http://www.sa.dk/media(755,1030)/LAK-L%C3%A6gdsforkortelser.pdf
Lægsruller, Navneregistr tilgang 1848-1940 til København NYT LINK nov 2015 https://www.sa.dk/ao-soegesider/billedviser?epid=16504374#28917,3208221
Lægdsruller, hvornår i rullen? søgeside fra DIS.Odense NYT LINK jan 2015 http://www.laegdsruller.dk/
Lægdsruller på nettet, en vejledning                                               jan 2014 http://www.dannebrog.biz/lruller/
Lægdsruller for Tuse og Merløse herred i Holbæk Amt anno 1792  http://www.lklundin.dk/lr/index.html
Modstandsbevægelsen - Frihedsmuseets modstandsdatabase http://modstand.natmus.dk/PersonSoegning.aspx
Mormonernes hjemmeside FamijySearch  https://www.familysearch.org/search/collection/list#page=1&countryId=1927025
Militære forkortelser www.landsarkivetkbh.dk/genealogi/hjaelp/mili.htm
Navneforskning, Københavns Universitet http://navneforskning.ku.dk/
Norge. Arkivverket - Riksarkivet og Statsarkiverne i Norge.

Under det direkte link vælges Databasevelgeren", hvor de forskellige indscannede kilder kan ses

På "Brukernes eget forum" er der mange der hjælper

På Lokalhistorisk Institutts hjemmeside, er der en oversigt over lokalhistoriske foreninger, som ind imellem kan være behjælpelige.


www.arkivverket.no

 www.arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet

http://forum.arkivverket.no/index.php?/forum/6-brukernes-eget-forum/

www.lokalhistorie.no/slekt/foreninger.html

 

Nordisk Slægtsdatabase http://www.nsdb.dk/
Nygårds Sedler. Arkivar Sigvard Nygårds mange slægtshistoriske noter. http://nygaards-sedler.dk  eller
http://ddd.dda.dk/nygaard/sogeside.asp
Ole Laursen-W's hjemmeside med ca. 500.000 affotograferede opslag.
       Helsingør og Kalundborg byfoged
       Hæren, garnisioner og chefer
      Officerer og enhede under adels- og enevælden                        aug 2014
http://www.wadschier.dk/arkivalie/
        Helsingør og Kalundborg byfoged
      http://www.wadschier.dk/haeren-garnisoner-regimentschefer/
      http://www.wadschier.dk/officerer-enheder-adelsvaelde-enevaelde/
Oplysninger om danske navne. Navneforskning, Københavns Universitet. www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk/Personnavne.asp
Otto Kalkar's ordbog www.hist.uib.no/kalkar/
Over Øresund www.landsarkivetkbh.dk/oresund/index.htm
Post- og Vejlængdekort 1859 http://www.slaegtvestsjaelland.dk/Post-kort 1859.pdf
ProGenealogists Denmark. Kirkebøger med lægdsnumre og meget mere. www.progenealogists.com/denmark/
Præstehistorie. Se under Slægtsdata  
Rakker og natmandsdatabasen www.rakker.dk
RootsWeb.com http://worldconnect.rootsweb.com/
Royal Mail Steam Packed Company www.simplonpc.co.uk/RMSP1.html + www.simplonpc.co.uk/RMSP2.html 
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie www.genealogi.dk
Sammenslutningen af Lokalarkiver www.danskearkiver.dk/
Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger www.ssf.dk
Simplon Postcards, The Ship Postcard Websige www.simplonpc.co.uk/
Samsørødder http://www.samsoeroots.dk/
Slægts-data.dk. Database med hovedvægten personer og slægter fra og med tilknytning til det gamle Maribo Amt samt dele af Præstø Amt, herunder S.V.Wibergs Almindelig dansk præstehistorie   http://slaegts-data.dk/
Slægtsforskning & lokalhistorie på seniornet. www.seniorinternet.dk/seniorfritid-slægtsforskning.htm
Sokkelund Herreds Genealogiske Forening https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/sokkelund
Statens Arkiver www.sa.dk
Statens Arkiver - Arkivalier Online www.arkivalieronline.dk
Statens Arkiver - diverse vejledninger til brug ved slægtsforskning http://www.sa.dk/content/dk/mest_brugte_arkivalier
Statsbiblioteket i Århus www.statsbiblioteket.dk
Svenska Afskrifter (En samlingsplats för släktforskning på nätet) http://www.palmestal.com/avskrifter
Svenske fødselsdatoer på nulevende personer over 15 år  http://www.upplysning.se/ eller http://www.birthday.se/
Søgninger i bogsamlinger www.bibliotek.dk
Søgning i "Den almindelige Enkekasse", "Dødeblade" fra Københavns Politis mandtal 1893-1923, samt i Københavnske gader frem til 1925. http://www.fogsgaard.org/index.php
Tinglysning www.tinglysning.dk
Trykning af bøger: BOD - Books On Demand (Udgiv selv dine bøger) www.bod.dk
Trykning af bøger: Underskoven www.underskoven.dk/
Trinitatis, historiske kilder www.kilder.rundetaarn.dk
"Ukendte billeder". En hjemmeside til identificering af billeder. http://ukendtebilleder.dis-danmark.dk/
Vort Sogns Historie. Gårde, huse, virksomheder, husmandssteder mm. fra Jylland http://www.vortsognshistorie.dk/
Wads sedler   http://sedler.dis-danmark.dk/wad/
Wibergs præstehistorie på nettet  Rettet LINK maj 2015 http://wiberg-net.dk/