Skip to content

Omkring 25 personer var mødt frem.
Os fra SFV skal, ligesom øvrige deltagere, huske at reservere plads via bibliotekets hjemmeside - der er kun plads til til 20 deltagere. Hvis man fra SFV er foredragsholder er tilmelding dog ikke nødvendig.
Fritse Jacobsen gennemgik hvordan man bruger lægdsruller i slægtsforskning.
Lægd er en administrativ enhed, som ca. dækker et sogn. Kun mænd af bondestanden er i lægdsrullerne. Mænd af bondestanden vil altid have værnepligt uanset om de flytter til en købstad og får et byerhverv.
I begyndelsen blev drenge i bondestanden registreret i lægdsrullen ved fødsel - senere registrerede man først drengene ved konfirmationen (14 år).
Fritse gennemgik hvordan man finder frem til data via Arkivalieronline.
Efterfølgende var der mulighed for selv at prøve opslag i lægdsruller på egen/bibliotekets PC.

 

Vi var 7 slægtsforskningsinteresserede, som mødtes på Kalundborg Bibliotek den første tirsdag i oktober.

Vi hjalp hinanden med at finde rundt i arkiverne og undersøge hvordan DNA kan bruges i slægtsforskning.

Som altid en hyggelig aften - kom og vær med - du kan se hvornår vi holder næste café aften under "Arrangementer".

/Hans

Sæsonens første Caféaften på Kalundborg Bibliotek

Sæsonens første Caféaften blev afholdt på Kalundborg Bibliotek den 10. september, kl 18:30.

Vi var omkring 10 deltagere, som hjalp hinanden med at komme videre med vores slægtsforskning.

Biblioteket serverede kaffe og kager - vi havde en rigtig hyggelig og givtig aften på denne workshop.

Næste gang er den 8. oktober - kig ind - her kan du tale med andre, som er interesserede i slægtsforskning.

/Hans Revsbæk

 

Inspiration til slægtsforskning, - måske du får lyst til at gå der, hvor dine forfædre gik og meget andet.

Tema: Inspiration til slægtsforskning, - måske du får lyst til at gå der, hvor dine forfædre gik og meget andet.

Der var omkring 15 deltagere, som fik hjælp af øvrige deltagere med at løse aktuelle problemer med slægtsforskning.

 

Michael Augustesen, formand for Slægtshistorisk Forening Vestsjælland, fortalte om DNA i slægtsforskning på Kalundborg Bibliotek. Hvad kan vi finde og hvordan?

DNA findes i vore kroppe og er en præcis beskrivelse af personen, arveegenskaber osv.

Metoden har i mange år været brugt af politiet i opklaring af forbrydelser.

En DNA analyse koster omkring 400 kr. Man får et sæt sendt ud, hvor man så følger brugsvejledningen. Det er ganske simpelt en vatpind, som man gnider mod kinden inde i munden, lægger den i en lille beholder og sender den tilbage.

Beskrivelsen af dit DNA lægges ind i en database sammen med alle andre, der har indsendt deres DNA. Derefter kan man sammenholde slægtstavler med DNA-matches.

Kan jeg risikere, at min DNA bruges til andre formål. Ja, FBI kan f.eks. med en dommerkendelse få udleveret DNA rapporten. Michael fortalte, at en morder blev fundet på denne måde.

Se om slægtssammenhænge her:
Oversigt over slægtskab

/ref. Hans Revsbæk

Den 12. november havde vi en caféaften i samarbejde med Kalundborg Bibliotek i Reerslev Forsamlingshus.

Den 12. november havde vi en caféaften i samarbejde med Kalundborg Bibliotek i Reerslev Forsamlingshus.

Emnet var generel slægtsforskning.

Linda Radmer bød velkommen til de fremmødte.

Derefter præsenterede Hans Revsbæk et eksempel på hvordan man forholdsvis nemt kan komme i gang med slægtsforskning. Der var eksempler på hvordan forskellige værktøjer kan bruges - det blev holdt simpelt, tanken var, at folk ville finde ud af de mange muligheder, der er med de pågældende værktøjer, når de gik i gang med egen søgning.

Derefter gennemgik Ove Jensen detaljeret Daisy, som kan bruges til at finde alt, hvad der findes i de danske arkiver - både online og fysisk på arkiverne. Daisy er et mere komplekst og avanceret værktøj, end de viste i den første præsentation. Det forudsætter en vis viden om arkiverne - denne viden opnår man ved at gå ind på Arkivalieronline.

Derefter var der kaffe og kage.

Aftenen sluttede med praktiske øvelser omkring slægtsforskning på nettet - medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland var behjælpelige med svar på spørgsmål og praktisk hjælp på PC'erne.

Oversigt over værktøjer v/ Hans Revsbæk

Fra emne til Daisy v/ Ove Jensen

Litteraturliste v/ Ove Jensen

Den 23. oktober havde vi igen en caféaften på Kalundborg Bibliotek. Denne gang var emnet gamle bøger.

Linda Radmer bød velkommen til de mange interesserede, der var mødt op. Linda fortalte om de muligheder der er på biblioteket for at finde information af interesse for slægtsforskere i de gamle bøger, som biblioteket råder over.

Michael Augustesen havde en præsentation af bogsamlinger på nettet.

Derefter var der kaffe og kage.

Aftenen sluttede med praktiske øvelser omkring slægtsforskning på nettet - medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland var behjælpelige med svar på spørgsmål og praktisk hjælp på PC'erne.

Bogsamlinger på nettet v/ Michael Augustesen

Den 2. oktober 2018 havde vi premiere på vores samarbejde med Kalundborg Bibliotek.

Vi havde et pænt fremmøde - mange er interesseret i hvordan de finder ud af noget om forfædrene. Lind Radmer bød velkommen og indledte med en præsentation af aftenens emne - aviser og mediastream. Hans Revsbæk præsenterede en kort gennemgang af de værktøjer, som er nødvendige for begyndere i slægtsforskning. Michael Augustesen havde en præsentation om hvilke informationer af interesse for slægtsforskere, man kan finde i historiske aviser.

Derefter var der kaffe og kage.

Aftenen sluttede med praktiske øvelser omkring slægtsforskning på nettet - medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland var behjælpelige med svar på spørgsmål og praktisk hjælp på PC'erne.

Lidt om aviser v/ Michael Augustesen