Skip to content

Slægtsforskernes Bibliotek

Slægtsforskernes Bibliotek har i juni lagt 67 nye bøger online på bibliotekets side.

Set på Forum for Slægtsforskere:
Slægtsforskernes Bibliotek har i juni lagt 67 nye bøger online på bibliotekets side. En stor del af disse er de første ca. 40 beskrivelser af danske herregårde fra serien ”Prospecter af danske Herregaarde”, udgivet 1844-1870. Der er i alt ca. 240 beskrivelser af herregårde, og vi lægger de resterende beskrivelser ud i de kommende måneder. Se bibliotekets side for en oversigt over nye scanninger.
Værket er meget unikt, da det var det første store værk om de danske herregårde. Herregårdene blev tegnet af Ferdinand Richardt og udførligt beskrevet af Tyge Alexander Becker og Carl Emil Secher. Som slægtsforsker er de meget interessante, da de viser herregårdene som de så ud i midten af 1800-tallet – inden fotografiet blev almindeligt. Og beskrivelserne indeholder righoldige personbeskrivelser.

DIS Arkiv & Bibliotek katalog