Skip to content

Samarbejde med Kalundborg Bibliotek

Samarbejde med Kalundborg Bibliotek om medlemsaftener/workshops.

Vi har arbejdet vidre med forslaget om medlemsaftener/workshops. Michael (formanden) fik en henvendelse fra Linda Radmer, Kalundborg Bibliotek, som foreslog et samarbejde mellem biblioteket og SFV. Linda har i biblioteksregi nogle startkurser i slægtsforskning, og har fra kursisterne oplevet et ønske om en udveksling af erfaringer fra erfarne slægtsforskere.
På denne baggrund foreslog biblioteket et samarbejde, hvor SFV kunne bidrage med et setup til udveksling af erfaringer.
Michael og jeg deltog idag i et yderst konstruktivt møde på biblioteket, hvor vi drøftede forskellige muligheder, som vi nu vil arbejde vidre med. Det var café-aftener på biblioteket, hvor der vil være mulighed for at tilslutte PC'ere til f.eks. mediastream via bibliotekets WiFi, Desuden kører biblioteket et samarbejde med kommunens forsamlingshuse, hvor der også ville være muligheder for workshops. Ud over andre åbenlyse fordele, vil et sådan samarbejde også løse lokaleproblemet.
Alt dette er i sin vorden, men vi regner med at få noget på plads inden næste sæson. Vi holder et bestyrelsesmøde i marts med dette emne som eneste punkt på dagsorden, og har aftalt et samarbejde med biblioteket om at udvikle ideer til et koncept.

2 thoughts on “Samarbejde med Kalundborg Bibliotek

Comments are closed.