Skip to content

Restrukturering af hjemmeside

Det har været nødvendigt at tilføje en ny side "Div. Links" for at kunne vise materiale, der ligger lokalt på vores server. Menustruktur er desuden omstruktureret en lille smule, så rækkefølgen er mere logisk.

Der er tilføjet et ekstra menupunkt "Div. Links" og "Offentlige Arkiver" er forkortet til "Off. Arkiver". Forkortelsen har været nødvendig for at få plads til menupunkterne på 1 linie.

Samtidigt er menuen omstruktureret, så den gerne skulle være mere logisk sat op for bedre overblik.

"Div. Links" er oprettet for at kunne vise materiale, der ligger lokalt på vores hjemmeside.