Skip to content

Nyhedsbrev 1, 2020 udsendes i snarest

Vi står overfor nogle udfordringer i foreningen:

  • Vi skal have besat 3 ledige pladser i bestyrelsen inkl, suppleanter.
  • Vi skal finde en ny formand - ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at påtage sig formandsposten.
  • Vi har forgæves forsøgt at hverve flere medlemmer - medlemstallet er på et kritisk niveau, hvis vi skal fortsætte det nuværende aktivitetsniveau.

Se nærmere i Nyhedsbrev nr. 1 2020