Skip to content

Nye foredrag er planlagt

Plan for generalforsamling og 2 foredrag er planlagt februar-april 2017 - se under Begivenheder, hvor du også kan tilmelde dig.

Plan for generalforsamling og 2 foredrag er planlagt februar-april 2017 - se under Begivenheder, hvor du også kan tilmelde dig.

I forlængelse af generalforsamlingen gennemgår vi den nye hjemmeside.

Foredraget i marts handler om bødlen, rakkerne, natmændene og kæltringerne - 300 års "glemt" Danmarkshistorie. Det er et lærerigt og underholdende foredrag, hvor der også bliver lejlighed til at se og røre forskellige genstande, der har været brugt på den tid. Desuden er der naturligvis en Powerpoint præsentation, som ledsager foredraget.

Foredraget i april handler om Stadsarkivet i København. Det startede som et arkiv på rådhuset, hvor bystyrets papirer blev arkiveret. Det er senere udvidet til en arkivering af andre papirer vedr. byen København.