Skip to content

Kaj Cedersted æresmedlem

Kaj Cedersted blev udnævnt til æresmedlem for Slægtshistorisk Forening Vestsjælland i forbindelse med foreningens generalforsamling 2020. Kaj stiftede foreningen 31. maj 1976 og har været formand og aktiv i foreningen hele vejen igennem, senest som suppleant. Foreningen skylder Kaj stor tak for hans indsats.