Skip to content

Forslag om medlemsaftener

Medlemsaftener/workshops foreslået på generalforsamling 2018

Som det fremgår af referatet for generalforsamlingen foreslog medlemmerne under punktet "Eventuelt", at vi skulle indføre nogle medlemsaftener. Man savner et forum, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer. Ove Jensen meldte sig til at deltage i udformning og afvikling af dette nye tiltag. Bestyrelsen tager det snarest op på et bestyrelsesmøde - vi informerer løbende om planerne her under "Nyheder".