Skip to content

DigDag er tilføjet Off. Arkiver mv. på hjemmesiden

DIGDAG - et tværinstitutionelt forskningsprojekt

DIGDAG er et tværinstitutionelt forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur. Navnet "DigDag" er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi.

    Projektet startede i 2009 med det formål at etablere en historisk-geografisk database over Danmarks administrative inddeling og dermed:

  • skabe en infrastruktur for administrationshistorisk udforskning af Danmark fra ca. år 1600 til nutiden
  • udarbejde en solid søgemaskine til brug for arkiver, samlinger og biblioteker
  • understøtte administrationshistorisk forskning

Deltagerne i projektet inkluderer et bredt udsnit af de største danske kultur- og forskningsinstitutioner: Statens Arkiver, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Kort og Matrikelstyrelsen, Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Kulturarvsstyrelsen.

Se under menupunkt "Off. arkiver mv."