Skip to content

Kaj Cedersted blev udnævnt til æresmedlem for Slægtshistorisk Forening Vestsjælland i forbindelse med foreningens generalforsamling 2020. Kaj stiftede foreningen 31. maj 1976 og har været formand og aktiv i foreningen hele vejen igennem, senest som suppleant. Foreningen skylder Kaj stor tak for hans indsats.

Michael Augustesen ser sig desværre nødsaget til at fratræde som formand pga. stort arbejdspres i hans erhvervsmæssige arbejde.
Michael Augustesen

Vores formand, Michael Augustesen, ser sig desværre nødsaget til at fratræde formandsposten fra og med 26. august 2019.  Dette skyldes en stor arbejdsbyrde i Michaels erhvervsmæssige arbejde.

Vi vil gerne takke Michael for hans store indsats for foreningen, men har naturligvis stor forståelse for hans beslutning.

Vi har foretaget en restrukturering pr. 26. august 2019 - Michael er fortsat medlem af foreningen, så vi håber at kunne trække på Michaels store viden om slægtsforskning på et tidspinkt i fremtiden, når hans nuværende arbejdspres forhåbentligt giver mulighed for dette.

Se vores organisatoriske ændringer her: Bestyrelsen for SFV