Skip to content

Vi udgiver fremover 3-4 nyhedsbreve årligt - 3 i perioden september-april og måske et sommer nyhedsbrev.

Vi udgiver fremover 3-4 nyhedsbreve årligt - 3 i perioden september-april og måske et sommer nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udgives af vores bestyrelsesformand, Michael Augustesen.
Tidliger udgav vi 2 medlemsbreve årligt - vores "Nyhedsbrev" vil fremover erstatte medlemsbrevene.
Der har fra flere steder været udtrykt ønske om, at vi skulle udgive et skrift - mange savnede det medlemsblad vi havde for nogle år tilbage.
Nye tider gør at udsendelse på papir er blevet en økonomisk belastning, så vi har valgt at distribuere via e-mail - det betyder, at det er vigtigt, at i indberetter jeres email adresse til vores kasserer, Kamma Rasmussen, "ktr@ka-net.dk".
Nyhedsbrevet vil også altid blive lagt op på hjemmesiden under "Medlemsinfo", som tidligere kaldtes "Referater mv." - denne titel finder vi ikke så informativ som "Medlemsinfo".

2

Samarbejde med Kalundborg Bibliotek om medlemsaftener/workshops.

Vi har arbejdet vidre med forslaget om medlemsaftener/workshops. Michael (formanden) fik en henvendelse fra Linda Radmer, Kalundborg Bibliotek, som foreslog et samarbejde mellem biblioteket og SFV. Linda har i biblioteksregi nogle startkurser i slægtsforskning, og har fra kursisterne oplevet et ønske om en udveksling af erfaringer fra erfarne slægtsforskere.
På denne baggrund foreslog biblioteket et samarbejde, hvor SFV kunne bidrage med et setup til udveksling af erfaringer.
Michael og jeg deltog idag i et yderst konstruktivt møde på biblioteket, hvor vi drøftede forskellige muligheder, som vi nu vil arbejde vidre med. Det var café-aftener på biblioteket, hvor der vil være mulighed for at tilslutte PC'ere til f.eks. mediastream via bibliotekets WiFi, Desuden kører biblioteket et samarbejde med kommunens forsamlingshuse, hvor der også ville være muligheder for workshops. Ud over andre åbenlyse fordele, vil et sådan samarbejde også løse lokaleproblemet.
Alt dette er i sin vorden, men vi regner med at få noget på plads inden næste sæson. Vi holder et bestyrelsesmøde i marts med dette emne som eneste punkt på dagsorden, og har aftalt et samarbejde med biblioteket om at udvikle ideer til et koncept.

Medlemsaftener/workshops foreslået på generalforsamling 2018

Som det fremgår af referatet for generalforsamlingen foreslog medlemmerne under punktet "Eventuelt", at vi skulle indføre nogle medlemsaftener. Man savner et forum, hvor medlemmerne kan udveksle erfaringer. Ove Jensen meldte sig til at deltage i udformning og afvikling af dette nye tiltag. Bestyrelsen tager det snarest op på et bestyrelsesmøde - vi informerer løbende om planerne her under "Nyheder".

1

Næsten 16% flere medlemmer efter tilmeldinger på Kalundborg Messen

Vores deltagelse i Kalundborg Messen resulterede i at 9 nye medlemmer meldte sig ind i vores forening. Vi byder de nye medlemmer velkommen. Det betyder at vi nu er næsten 16% flere medlemmer.
Ud over de nytilmeldte, talte vi med mange interesserede. Flere tog en indmeldingsblanket med, fordi, de lige ville tænke over det. Nogle ville gerne høre mere om hvordan man griber slægtsforskning an, så vi viste en del messegæster hvordan man grundlæggende kan gribe slægtsforskning an.
Vi fik også en del inspiration til nye tiltag - bl.a. efterspurgte mange en workshop, hvor erfaringer kunne udveksles.
Vi har fået et godt grundlag for det videre arbejde i bestyrelsen.
Vi regner med at deltage ved næste års Kalundborg Messe.
Det oplyses i dagspressen, at Kalundborg Messen blev besøgt af 4.169 betalende gæster - 2.186 lørdag og 1.983 søndag.

Et glimt fra foreningsområdet på Kalundborg Messen 2017

Billeder fra Messen

Vi deltager i Kalundborg Messen 28.-29. oktober 2017...

Vi deltager i Kalundborg Messen 28.-29. oktober 2017, som holdes i ”Kultur- og Idrætshallerne Kalundborg”, Munkesøgade 3, 4400 Kalundborg.
Foreslå venner og bekendte med interesse for slægtsforskning at gå en tur omkring vores stand. Alle er velkomne til en snak om slægtsforskning.
Nye medlemmer kan tilmelde sig på messen.

Vi deltager i Kalundborg Messen 28.-29. oktober 2017 - kig ind på vores stand i afdelingen for foreninger.

Vi har de seneste par år kunnet konstatere et faldende medlemstal. Gennemsnitsalderen blandt medlemmer er forholdsvis høj.

Vi vil derfor gerne have nye medlemmer - både yngre og ældre. Slægstforskning kan også være interessant for yngre mennesker - når man er yngre, har man den fordel, at man kan få en masse at vide af ældre familiemedlemmer, samt få diverse materiale som billeder, breve, festsange, som fortæller noget om familiens fortid.

Vi kan bidrage med metoder til - på en nem måde - at finde rundt i arkiver og anvise en nem måde til registrering af de data, man finder om forfædrene.

Vi deltager med en stand på Kalundborg Messen i afdelingen for foreninger den 28.-29. oktober 2017. Kig ind til os på messen for at se og høre, hvad vores forening kan tilbyde. Og fortæl venner og bekendte om os.

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland præsenterer hermed en ny hjemmeside.

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland præsenterer hermed en ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside var fra 2006 - der er sket en del på området i mellemtiden, så det i dag er muligt at lave en mere moderne hjemmeside, som er nemmere at veligeholde.

På den kommende generalforsamling gennemgår vi hjemmesidens funktionalitet - den er imidlertid ret enkel, så mon ikke medlemmerne kan få glæde af den allerede nu?

Der er benyttet standard software under WordPress, så enkelte steder vil der forekomme engelske ledetekster.

Fordelen ved at bruge WordPress er, at der meget hurtigt kan sættes en brugbar side op.

/Hans Revsbæk