Skip to content

Ændringer på hjemmesiden

Højre side af hjemmesiden er ændret en smule for at skabe bedre overskuelighed.
SØG er der stadig - der kan du søge i alt på hjemmesiden. Dog ikke i "Link Bibliotek", hvor du KUN kan søge under menupunkt "Link Bibliotek".
HUSK! er nyt - der kan du se hvad der sker i nærmeste fremtid.
REFERATER MV. er uændret - her kan du se alle udgivne referater fra 2015-16. De tidligere er ikke overført fra den gamle hjemmeside.
SIDSTE NYE REFERATER - her kan du se de seneste tre udgivne referater mv.
SIDSTE NYT - her kan du se de sidste 3 nye udgivne nyheder. Alle nyheder fra og med udgivelsen af den nye hjemmside kan ses under menupunkt "Nyheder".

DIGDAG - et tværinstitutionelt forskningsprojekt

DIGDAG er et tværinstitutionelt forskningsprojekt finansieret af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling under Den nationale pulje for forskningsinfrastruktur. Navnet "DigDag" er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi.

    Projektet startede i 2009 med det formål at etablere en historisk-geografisk database over Danmarks administrative inddeling og dermed:

  • skabe en infrastruktur for administrationshistorisk udforskning af Danmark fra ca. år 1600 til nutiden
  • udarbejde en solid søgemaskine til brug for arkiver, samlinger og biblioteker
  • understøtte administrationshistorisk forskning

Deltagerne i projektet inkluderer et bredt udsnit af de største danske kultur- og forskningsinstitutioner: Statens Arkiver, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Kort og Matrikelstyrelsen, Nationalmuseet, Det Kongelige Bibliotek og Kulturarvsstyrelsen.

Se under menupunkt "Off. arkiver mv."