Skip to content

Vi står overfor nogle udfordringer i foreningen:

  • Vi skal have besat 3 ledige pladser i bestyrelsen inkl, suppleanter.
  • Vi skal finde en ny formand - ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker at påtage sig formandsposten.
  • Vi har forgæves forsøgt at hverve flere medlemmer - medlemstallet er på et kritisk niveau, hvis vi skal fortsætte det nuværende aktivitetsniveau.

Se nærmere i Nyhedsbrev nr. 1 2020

Nyhedsbrev med seneste nyt om foreningen udsendes i september 2019

Som det fremgår af vores hjemmeside, har vi reorganiseret vores bestyrelse. Michael Augustesen kan ikke finde den nødvendige tid til formandsopgaverne længere pga. et stort arbejdspres i hans erhvervsaktiviteter. Det respekterer vi naturligvis og har foretaget det nødvendige for foreningens vidre drift.

Micahel har gjort en stor indsats for foreningen, som vi er ham taknemmelige for. Han fortsætter som suppleant, og vi håber senere at kunne få nytte af hans store viden inden for slægtsforskning.

Desuden indeholder nyhedsbrevet om vore arrangementer i efterårssæsonen.

Nyhedsbrev 4_2019