Skip to content

Link til Jyderup Realskole er slettet fra Link Bibliotek på krav fra webmaster for Jyderup Realskole med en påstand om, at vi ikke må optage link på vores side uden tilladelse fra den på gældende webmaster. Vi må derfor henvise til, at interesserede søger denne hjemmeside via browser (Google mv.).

Link til Jyderup Realskole er slettet fra Link Bibliotek på krav fra webmaster for Jyderup Realskole med en påstand om, at vi ikke må optage link på vores side uden tilladelse fra den på gældende webmaster.

Vi må derfor henvise til, at interesserede søger denne hjemmeside via browser (Google mv.).

Efter vores opfattelse må alle optage links på egen hjemmeside til åbne hjemmesider. Hvis en hjemmesideejer ikke ønsker at dele sine informationer på hjemmesiden skal den pågældende hjemmeside beskyttes med brugernavn og password.

Vi har imidlertid alligevel valgt at slette Jyderup Realskole fra vores Link Bibliotek, da vi naturligvis ikke ønsker at sidde en henvendelse fra sidens webmaster om dette overhørigt.

Nulstillet 9. januar 2017, kl. 16.00

Tællere på siden er i dag nulstillet, det burde være sket 1. januar.

Formålet er at optælle antal besøg over en periode.

Det har været nødvendigt at tilføje en ny side "Div. Links" for at kunne vise materiale, der ligger lokalt på vores server. Menustruktur er desuden omstruktureret en lille smule, så rækkefølgen er mere logisk.

Der er tilføjet et ekstra menupunkt "Div. Links" og "Offentlige Arkiver" er forkortet til "Off. Arkiver". Forkortelsen har været nødvendig for at få plads til menupunkterne på 1 linie.

Samtidigt er menuen omstruktureret, så den gerne skulle være mere logisk sat op for bedre overblik.

"Div. Links" er oprettet for at kunne vise materiale, der ligger lokalt på vores hjemmeside.

Savner du et link på den nye side, som du brugte på den gamle side, så læs her om den omstrukturering, der er sket. Desuden kan du under "Hjælp" under "Forside" finde den gamle linkside (som ikke vedligeholdes fremover).

Ved oprettelse af den nye side blev der oprettet et link bibliotek, som alle kan foreslå nye links til, som så skal godkendes af webmaster inden offentliggørelse.

De links, der blev overført til det nye link bibliotek var de links, der var aktive og som ikke fandtes i forvejen i et offentligt arkiv,

Derfor kan der være links, som du ikke umiddelbart kan finde, fordi det ligger i et af de offentlige arkiver. Så check "offentlige Arkiver".

Hvorfor nu gøre det sådan? Det er simpelthen for at gøre vedligehold lettere. Hvis link findes i et offentligt arkiv, hvor de ændrer strukturen, så ville vi skulle ændre link på vores side. Det slipper vi for ved at henvise dig til det offentlige arkiv.

I "Hjælp" under "Forside" har vi lagt en link til den gamle hjemmesides linkside - denne side vil ikke blive vedligeholdt, men den kan hjælpe dig til at finde et link, du savner på den nye side.

Plan for generalforsamling og 2 foredrag er planlagt februar-april 2017 - se under Begivenheder, hvor du også kan tilmelde dig.

Plan for generalforsamling og 2 foredrag er planlagt februar-april 2017 - se under Begivenheder, hvor du også kan tilmelde dig.

I forlængelse af generalforsamlingen gennemgår vi den nye hjemmeside.

Foredraget i marts handler om bødlen, rakkerne, natmændene og kæltringerne - 300 års "glemt" Danmarkshistorie. Det er et lærerigt og underholdende foredrag, hvor der også bliver lejlighed til at se og røre forskellige genstande, der har været brugt på den tid. Desuden er der naturligvis en Powerpoint præsentation, som ledsager foredraget.

Foredraget i april handler om Stadsarkivet i København. Det startede som et arkiv på rådhuset, hvor bystyrets papirer blev arkiveret. Det er senere udvidet til en arkivering af andre papirer vedr. byen København.