Skip to content

Mediastream - kopi fra aviser efter 1. januar 1919

HUSK: Du er ansvarlig for overholdelse af ophavsretsloven - det kan være meget svært at finde ud af hvem, der har ophavsretten. Så lad være med at lægge kopier af artikler op på din hjemmeside. Referer i stedet den viden, du har fundet - med kildeangivelse.

Hvis du finder artikler/annoncer vedr. dine slægtninge i en avis efter 1. januar 1919 kan du ikke se artiklen på din PC hjemme, men du har 2 muligheder:

1) Gå på Kalundborg eller Holbæk bibliotek, som har eller får i nærmeste fremtid adgang til at se siderne fra bibliotekets PC'er. Du KAN også tage til Det Kgl. Bibliotek i Aarhus eller Rigsarkivet i København.

2) Eller du kan oprette dig som låner hos Det Kgl. Bibliotek – Aarhus med NemID og derefter sætte penge for kopi ind på din printkonto, bestille avissiden i Mediestream og så sender de den til dig med posten - se nærmere på:

Statsbiblioteket - mediastream

De fynske retsbetjentarkiver bliver nu tilgængelige online.

De fynske retsbetjentarkiver bliver nu tilgængelige online. Du kan fra torsdag den 7. september 2017 fordybe dig i:

  1. Dombøger, justitsprotokoller og politiprotokoller, som kan belyse lov og orden,
   Pasprotokoller, der kan dokumentere hvornår, hvorfra og hvorhen personer er rejst
  2. Notarialprotokoller med oplysninger om bl.a. testamenter og udstedelse af veksler
  3. Overformynderiprotokoller
  4. Lokale lægdsruller

Retsbetjentarkiver

Slægtsforskernes Bibliotek har i juni lagt 67 nye bøger online på bibliotekets side.

Set på Forum for Slægtsforskere:
Slægtsforskernes Bibliotek har i juni lagt 67 nye bøger online på bibliotekets side. En stor del af disse er de første ca. 40 beskrivelser af danske herregårde fra serien ”Prospecter af danske Herregaarde”, udgivet 1844-1870. Der er i alt ca. 240 beskrivelser af herregårde, og vi lægger de resterende beskrivelser ud i de kommende måneder. Se bibliotekets side for en oversigt over nye scanninger.
Værket er meget unikt, da det var det første store værk om de danske herregårde. Herregårdene blev tegnet af Ferdinand Richardt og udførligt beskrevet af Tyge Alexander Becker og Carl Emil Secher. Som slægtsforsker er de meget interessante, da de viser herregårdene som de så ud i midten af 1800-tallet – inden fotografiet blev almindeligt. Og beskrivelserne indeholder righoldige personbeskrivelser.

DIS Arkiv & Bibliotek katalog