Skip to content

Vi udsender  3-4 nyhedbreve årligt.

Nye tider gør at udsendelse på papir er blevet en økonomisk belastning, så vi har valgt at distribuere via e-mail - det betyder, at det er vigtigt, at du indberetter jeres email adresse til vores kasserer, Kamma Rasmussen, "ktr@ka-net.dk".

Nyhedsbrevet vil også altid blive lagt op på hjemmesiden under "Medlemsinfo".

God fornøjelse med læsning af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev januar 2019

 

Vi udsender 3-4 nyhedsbreve årligt.

Nye tider gør at udsendelse på papir er blevet en økonomisk belastning, så vi har valgt at distribuere via e-mail - det betyder, at det er vigtigt, at du indberetter jeres email adresse til vores kasserer, Kamma Rasmussen, "ktr@ka-net.dk".

Nyhedsbrevet vil også altid blive lagt op på hjemmesiden under "Medlemsinfo".

God fornøjelse med læsning af nyhedsbrevet.

 

6. december 2018
Foredrag ved forfatter Pernille Juhl, der holdt et foredrag om, hvordan hendes sønderjyske farfars dagbøger har inspireret hende til at skrive bogen ”Vent på mig, Marie”.
Pernille Juhl er i moden alder blevet forfatter. Hun fandt sin farfars dagbøger, som blev grundlag for hendes første bog. Inspirationen opstod i julen, hvor Pernille fik fat i dagbøgerne som da var 100 år gammel. Materialet er meget velbevaret på trods af at noget af materialet havde været med i skyttegravene. Farfar'en fortalte aldrig noget om krigen - noget der er meget normalt for folk, der var med i krigen.
Der var typisk 3 linier skyttegrave og så roterede man mandskabet, så det ikke var de samme der var i front hele tiden.
Bogens hovedperson er fiktiv, men handlingen bygger på dagbøgerne.
Farfar'en hed Claus Juhl - bogens hovedpersonen hedder Anders Andersen.
Farfar'en var tvunget i tysk krigstjeneste som 24 årig. Han var mejerist i Avnbøl.
Principielt måtte sønderjyder kun tale og skrive på tysk.
Mobiliseringsordren kom 1. august 1914.
Familien var dansksindede. Farfar'en var så heldig at få ansvaret for materiellet.
Kæresten, Marie, i bogen var lærerinde.
Den 11. november 1918 kom våbenhvilen endelig. De tyske soldater havde 14 dage til at nå tilbage til Tyskland. De nåede hjem til deres hjemegn i tide.
Pernille Juhl har skrevet følgende bøger:
 • Vent på mig Marie
 • Marens vilje
 • Frihed og ære
 • Det usagte
 • Efter Mørke
 • Når solen står højst

Den 12. november havde vi en caféaften i samarbejde med Kalundborg Bibliotek i Reerslev Forsamlingshus.

Emnet var generel slægtsforskning.

Linda Radmer bød velkommen til de fremmødte.

Derefter præsenterede Hans Revsbæk et eksempel på hvordan man forholdsvis nemt kan komme i gang med slægtsforskning. Der var eksempler på hvordan forskellige værktøjer kan bruges - det blev holdt simpelt, tanken var, at folk ville finde ud af de mange muligheder, der er med de pågældende værktøjer, når de gik i gang med egen søgning.

Derefter gennemgik Ove Jensen detaljeret Daisy, som kan bruges til at finde alt, hvad der findes i de danske arkiver - både online og fysisk på arkiverne. Daisy er et mere komplekst og avanceret værktøj, end de viste i den første præsentation. Det forudsætter en vis viden om arkiverne - denne viden opnår man ved at gå ind på Arkivalieronline.

Derefter var der kaffe og kage.

Aftenen sluttede med praktiske øvelser omkring slægtsforskning på nettet - medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland var behjælpelige med svar på spørgsmål og praktisk hjælp på PC'erne.

Oversigt over værktøjer v/ Hans Revsbæk

Fra emne til Daisy v/ Ove Jensen

Litteraturliste v/ Ove Jensen

Foredrag om Family Search på Holbæk Bibliotek den 7. nov. 2018
Family Search foredrag 7. nov. 2018

Mormonerne - The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints - stiller systemet til rådighed.
Datacenter i Utah opbevarer alle data og er beliggende i en granitklippe.
Magasiner findes på Frederiksberg og i Slagelse - i magasinerne ligger fysisk materiale.

Search - er frit tilgængelig.
Alle kan søge uden login. IGI (International Genalogy Index) data er tilgængelige her.

Catalog - er frit tilgængelig.
Man kan også søge i kataloger over mikrofiche - man søger med mikrofiche nummer. Nummeret kan findes forskellige steder i verden. Data kan udveksles via GEDCOM formatet.

Family Tree - kræver login.
Her kan alle uploade data, som så bliver tilgængelige (read only) for alle.
Alle kan søge i data, men ikke rette.
Personer < 110 år, der uploades kan kun ses af den, der uploader. Man ser lidt mere her - og det er denne del af systemet der udvikles på.

Memories - kræver login.
Alle kan uploade medier - billeder, lyd, dokumenter.
Tidligere kunne man ikke tilknytte medier til levende personer, det kan man nu. Men det hele er tilgængeligt for den, der uploader.

Indexing - kræver login.
Indtastning af data fra mikrofilmede eller scannede papirkilder. De indexerede data bliver så gjort tilgængelige world wide. Alle kan bidrage med indtastning. Alle records bliver indtastet af 2 personer og reviewed af en tredie.


Og så var der kaffe med kage bagt af Kamma.


Herefter blev en række praktiske eksempler for brug af systemet gennemgået.

Legacy kan flette data med Family Search via Gedcom formatet.

Husk at angive dødsdato for døde slægtninge, hvis fødselsdato er mindre end 110 år siden. Ellers vises den pågældende kun for "daraejeren" - altså den, som har indtastet.

Der er mulighed for sammenlægning af dubletter.

Pas på, når du sammenlægger - når du har trykket på knappen er der kun 1 record.

Gennemgangen var grundig - men prøv det selv, systemet har en fin indbygget dokumentation.

Ref/ Hans Revsbæk

Den 23. oktober havde vi igen en caféaften på Kalundborg Bibliotek. Denne gang var emnet gamle bøger.

Linda Radmer bød velkommen til de mange interesserede, der var mødt op. Linda fortalte om de muligheder der er på biblioteket for at finde information af interesse for slægtsforskere i de gamle bøger, som biblioteket råder over.

Michael Augustesen havde en præsentation af bogsamlinger på nettet.

Derefter var der kaffe og kage.

Aftenen sluttede med praktiske øvelser omkring slægtsforskning på nettet - medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland var behjælpelige med svar på spørgsmål og praktisk hjælp på PC'erne.

Bogsamlinger på nettet v/ Michael Augustesen

Landhåndværkere frem til ca. 1900 eller ”Ingen Haandverksmand maa boe paa Landsbyen” Formidling af vores gode historier

Slægtsforskerdag v. Erik Kann
13. oktober 2018

Vi havde igen i år været heldige at få Erik Kann til at holde foredragene på Slægtsforskerdagen. Erik er en sand mester i at gøre stoffet levende og spændende, krydret med små morsomme anekdoter.

De to præsentationer og en litteraturliste er fremsendt med e-mail til deltagerne. Erik Kann ønsker ikke materialet lagt på nettet i mere end højst en måned efter foredraget - et helt rimeligt krav, når det udleveres til deltagerne. Vi har valgt IKKE at lægge materialet på nettet - det giver mest mening for os, der hørte foredraget. I stedet er der nedenfor et rimeligt omfattende referat fra dagens foredrag.

Indledende øvelser

Vi startede med morgenbrød og kaffe.

Formanden bød velkommen og sikrede sig en mundtlig godkendelse fra forsamlingen af offentligørelse af billeder fra arrangementet.

Derefter indviede vi foreningens nysanskaffelse - en projektor med en højere opløsning end den gamle - teksnisk kaldes det 1080p - og Erik Kanns præsentationer stod da også rigitg pænt på lærredet.

Formiddagens foredrag

 • Landhåndværkere frem til ca. 1900 eller
  ”Ingen Haandverksmand maa boe paa Landsbyen”

Håndværk er ganske vist traditionelt set et byerhverv, men der har jo ikke desto mindre altid været behov for at udføre håndværksmæssige opgaver på landet.

Foredraget belyste mulighederne for at finde oplysninger om de af vore forfædre, som har udført håndværksmæssige opgaver på landet. Lovgivningens krav om bevilling til flere landhåndværk, giver os et helt unikt afsæt for at komme på sporet af en masse spændende oplysninger, og godsregnskabernes ofte omfattende bilagsmaterialer gør det muligt at komme helt tæt på landhåndværkerens dagligdag.

Gennemgangen blev illustreret af en masse praktiske eksempler, der gav os et levende indblik i de muligheder, der ligger og venter os i arkivernes pakker og protokoller.

Kilder:

 • Rasmus Berg: Det danske håndværks historie (1919)
 • Godkendelser og bevillinger (ca. 1700-1900)
 • De Oederske efterretninger
 • Gregers Begtrup: Beskrivelse over agerdyrkningens tilstand i Danmark (1803-1812)
 • Danske Lov 3-13-23
 • Danske Kancellis arkiv
  • Supplique-protokoller (scannet på Arkivalie Online)
  • Adskillige bestillinger (bestilles i Daisy)
 • Amtsarkiver
 • Indenrigsministeriets arkiv (efter 1848)

Og hvordan finder man så rundt i materialet - det har deltagerne i Slægtsforskerdagen fået et god beskrivelse af - men for alle kræver det nok en del energi at finde rundt i materialet.

Frokost

Så var der en times frokostpause med lækkert smørebrød og mulighed for frisk luft på denne dejlige løvfaldssommerdag.

Eftermiddagens foredrag

 • Formidling af vores gode historier

Slægtsforskere elsker at samle - anetavlen skal helst vokse sig stor og stærk, og mapperne på PC’en skal gerne proppes med filer, der kan detaljere vores viden om slægten, før vi selv blev en del af denne verden. Men selv om det kan lyde mærkeligt, er virkeligheden jo nok også til en vis grad, at jo flere detaljer vi samler, jo større udfordringer får vi med at formidle vores viden til andre. Det hele går fint, så længe vi håndterer grundlæggende data fra kirkebøger og folketællinger. Men hvad nu, når vi finder en større sag i f.eks. et amtsarkiv. Når forløbet ikke ”bare” er født og døbt, men derimod mange skrivelser frem og tilbage mellem flere forskellige myndigheder. Hvordan får vi styr på sådanne sager, og hvad der er endnu mere vigtigt: Hvordan formidler vi indholdet af sagerne, så det ikke bare ender i et lidt kedeligt ”og så og så-referat”?

Med udgangspunkt i nogle konkrete eksempler præsenterede Erik Kann et forslag til en metode, som vi selv vil kunne anvende, når vi skal ud over rampen med vores gode historier fra vores slægt. Metoden lægger op til at gøre det komplekse enkelt og overskueligt. Og det blev præsenteret, så deltagerne kunne få glæde og udbytte af gennemgangen.

Erik Kann gik ud fra følgende disposition:

 • Der er noget, vi ikke kan nå
 • Skelet og kød - den gode historie
 • Hvad er så en god historie og hvad er formålet med den gode historie
 • Hvordan danner jeg den gode historie?
 • Hvordan finder jeg den gode historie?
 • Hvordan skriver jeg den gode historie?
 • Den sproglige detalje
 • Praktisk eksempler

Vi fik en meget fin og let forståelig gennemgang af hvordan man skriver en læseværdig historie - her skal blot refereres en enkelt side i foredraget:

"En bearbejdning med henblik på formidling af data til en form og et indhold, der adskiller sig fra den grundlæggende registrering"

Derefter fulgte en række eksempler på den gode historie - disse fremgår af den præsentation, som deltagerne fik udleveret.

Afslutning

Formanden takkede Erik Kann for yderst interessante og underholdende formidlede foredrag.

/referent Hans Revsbæk

Nyhedbrev nr. 3 - oktober 2018

Som nævnt tidligere udsender vi nu 3-4 nyhedbreve årligt.

Nye tider gør at udsendelse på papir er blevet en økonomisk belastning, så vi har valgt at distribuere via e-mail - det betyder, at det er vigtigt, at du indberetter jeres email adresse til vores kasserer, Kamma Rasmussen, "ktr@ka-net.dk".

Nyhedsbrevet vil også altid blive lagt op på hjemmesiden under "Medlemsinfo".

God fornøjelse med læsning af nyhedsbrevet.

Nyhedbrev nr. 3 - oktober 2018

Den 2. oktober 2018 havde vi premiere på vores samarbejde med Kalundborg Bibliotek.

Vi havde et pænt fremmøde - mange er interesseret i hvordan de finder ud af noget om forfædrene. Lind Radmer bød velkommen og indledte med en præsentation af aftenens emne - aviser og mediastream. Hans Revsbæk præsenterede en kort gennemgang af de værktøjer, som er nødvendige for begyndere i slægtsforskning. Michael Augustesen havde en præsentation om hvilke informationer af interesse for slægtsforskere, man kan finde i historiske aviser.

Derefter var der kaffe og kage.

Aftenen sluttede med praktiske øvelser omkring slægtsforskning på nettet - medlemmer af Slægtshistorisk Forening Vestsjælland var behjælpelige med svar på spørgsmål og praktisk hjælp på PC'erne.

Lidt om aviser v/ Michael Augustesen