Skip to content

Arrangementer

Vi glæder os til at se dig til årets arrangementer.

Vedr. møder i Kalundborg Hallernes mødelokaler:

 • Vores gamle tradition med, at bestyrelsen medbringer kaffe og kage er ikke tilladt i Kalundborg Hallernes lokaler - det skal leveres fra restauranten.
 • Priser: Kaffe alene koster 35 kr. pr. deltager, kaffe og kage koster 48 kr. pr. deltager.  Der skal betales for samtlige mødedeltagere. Dvs. prisen stiger fra nu 20 kr. til 35 kr. hhv 48 kr. når vi er i Kalundborg Hallernes mødelokaler.
 • Vi kan også vælge at holde møderne uden servering i pausen.
 • Til gengæld er mødelokalernes indretning af meget høj kvalitet, som vel kan modsvare fravær af privat servering.
 • Vi vil meget gerne høre DIN mening klik på: Hvad mener DU?

Forårets arrangementer

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 21.00

DNA i slægtsforskning

Kom og hør Michael Lundegaard Augustesen fra SFV fortælle om DNA i slægtsforskning. Hvad kan vi finde og hvordan.

Medbring din bærbare PC og vi slægtsforsker sammen.

Se mere via link: DNA i slægtsforskning

Sted: Kalundborg Bibliotek, Klostertorvet, 4400 Kalundborg

*****

Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.00 – ca. 21.00

Vores formand blev desværre forhindret i at deltage den 7. februar, så vi flytter til den 28. februar.

Generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Vestsjælland.

Indkaldelse og dagsorden iht. vedtægternes §4.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Budget.
  1.  Fremlæggelse af budget for det kommende år.
  2. Fastsættelse af kontingent.
   Kontingent foreslås hævet til kr. 230,  pensionist kr. 200 årligt
 5.  Indkomne forslag.
  Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Kaare Grodal - ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Ove Jensen.
  2. Hans Revsbæk - modtager genvalg.
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter.
  1. Ole Lendal - ønsker ikke genvalg.
 8. Valg af revisor.
  1. Mogens Pagh - modtager genvalg.
 9. Valg af revisorsuppleant.
  1. Er ikke på valg i år.
 10. Eventuelt.

Foreningen betaler for kaffe og brød.

Efter generalforsamlingen har vores formand, Michael Augustesen, et kort foredrag om søgemuligheder i Family Search.

Sted: Høng Hallen
Rosenvængets Selskabslokaler

Rosenvænget 23
4270 Høng.

Tilmelding: Senest  26. februar 2019  til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller telefon 2532 7396.

*****

Mandag den 4. marts 2019 kl. 19.00 – ca. 21.45

Foredrag ved Ulrich Alster Klug, foredragsholder, underviser og forfatter.

Ulrich Alster Klug

Fem generationer af min fynske slægt. Fra fattiglemmet til skibsrederen.

Selvom foredraget tager udgangspunkt i en fynsk slægt, vil de viste kildegrupper og arkivfonde også kunne benyttes under forskning i slægt andre steder i landet.

Foredraget illustrerer hvor tæt vi kan komme på vore slægtninge fra den periode, hvor flest kilder blev ført og er bevaret fra, nemlig perioden 1750 til ca. 1940, og der tegnes et portræt af slægten, navnlig af skibsreder Hans Christian Dreier, hvis fader døde på fattiggården i Svendborg, og hvis døtre døde på sindssygehospitaler. De anvendte kilder spænder vidt og omfatter materiale fra bl.a. kommune-, retsbetjent-, gods-, statshospitals-, amts- og embedslægearkiver.

Sted: Mødelokale 1 (op ad trappen og til højre)
Kalundborg Hallerne
J. Hagemann-Petersens Alle 11
4400 Kalundborg

Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk forening Vestsjælland. Øvrige deltagere betaler kr. 50. Ingen servering i pausen.

Tilmelding: Senest 1. marts 2019 til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller telefon 2532 7396.

*****

Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.00 - 21.00

Inspiration til slægtsforskning

Tema: Inspiration til slægtsforskning, - måske du får lyst til at gå der, hvor dine forfædre gik og meget andet.

Medbring din bærbare PC og vi slægtsforsker sammen.

Se nærmere via link: Inspiration til slægtsforskning

Sted: Kalundborg Bibliotek, Klostertorvet, 4400 Kalundborg

*****

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00 – ca. 21.00

Foredrag ved Michael Dupont, overassistent hos Rigsarkivet.

Uægte børn og arme kvinder.

Alle slægtsforskere har uægte børn blandt deres aner, men mange kender ikke mulighederne for at finde oplysninger om den "udlagte barnefar" og hans forhold til den ugifte mor. Vi skal se på, hvad faderskabssager er, hvordan man finder dem, og hvad de indeholder. Vi skal også se på Fødselsstiftelsen, hvor kvinder kunne føde i hemmelighed og måske er registreret i de berømte udsætterprotokoller.

Selv om moderens navn ikke står i kirkebogen, kan der være muligheder alligevel. Meget af dette materiale findes nu på internettet.

Sted: Den lille foredragssal
Holbæk Bibliotek
Nygade 11-13
4300 Holbæk
Parkering på bagsiden med indkørsel fra Bysøstræde.

Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk forening Vestsjælland. Øvrige deltagere betaler kr. 50. Kaffe/the og kage kan købes for kr. 20.

Tilmelding: Senest 20. marts 2019 til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller telefon 2532 7396.

*****

Tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 – ca. 21.00

Foredrag ved Martin Bork, historiker og Ph.D.

Sociale relationer blandt landboere.

Den almindelige befolkning har kun sjældent efterladt sig egne skriftlige kilder, men alligevel kan vi lære dem at kende ved at kombinere kilderne systematisk. Det er faktisk forbavsende, så tæt vi kan komme på de enkelte menneskers holdninger til hinanden og deres omgivelser. Det uformelle sociale system, i form af sociale relationer hos befolkningen i et landsogn, kan fortælles os om de holdninger til rigtig og forkert livsførelse, som var fremherskende i det gamle landbosamfund. Det kan det fordi sociale relationer er udtryk for menneskeskabte værdier og normer. Hvis f.eks. gårdmand Ole Olsen gentagende gange mødes med gårdmand Hans Jensen, så er det groft sagt fordi Ole Olsen har tillid til, at Hans Jensen opfylder de uskrevne regler for, hvordan man opfører sig over for hinanden, og at han deler det samme livssyn som Ole Olsen selv har. De har med andre ord tillid til hinanden. Gennem de uskrevne regler i deres indbyrdes forhold, får vi indblik i det fællesskab og den kultur, som de var en del af. Ved at undersøge hvem, der omgikkes hvem, får vi indblik i de normer og værdier, som samfundet byggede på.

Foredraget vil give eksempler på, hvordan oplysninger fra en lang række kilder kan kædes sammen til en helhedsforståelse af et lokalsamfunds mennesker. Foredragsholderen vil blandt andet inddrage oplysninger fra folketællinger, kirkebøger, skifteprotokoller, fæstekontrakter, retsprotokoller og matrikelprotokoller.

Vi kan ikke helt genskabe, hvad folk tænkte, men vi kan få et indblik i den overordnede tankegang man levede efter. Foredraget omhandler også bøndernes æresbegreber.

Sted: Mødelokale 1 (op ad trappen og til højre)
Kalundborg Hallerne
J. Hagemann-Petersens Alle 11
4400 Kalundborg

Pris: Gratis for medlemmer af Slægtshistorisk forening Vestsjælland. Øvrige deltagere betaler kr. 50. Ingen servering i pausen.

Tilmelding: Senest 8. april 2019 til Kamma Rasmussen på mail ktr@ka-net.dk eller telefon 2532 7396.

*****

Efterårets arrangementer

Oktober 2019 - Slægtsforskerdag

Foredrag ved Erik Kann.

Nærmere om tid, sted og titel på foredrag kommer senere

 

 

*****

Fællesarrangementer med Kalundborg Bibliotek

Vi har desuden aftalt med Kalundborg Bibliotek, at vi fortsætter fællesarangementerne i 2019. Vi sætter efterårets fællesarrangementer med biblioteket  på her på siden, når vi har aftalerne på plads.

*****

1474total visits,6visits today