Skip to content

Generalforsamling – 28. feb. 2019

Generalforsamlingen blev afholdt i Rosenvængets Selskabslokaler, Høng 28. februar 2018. Der var 21 medlemmer tilstede. Se referat og regnskab/budget via nedenstående links.

Det blev vedtaget at hæve husstandskontingentet til 230 kr. - 200 kr. for pensionister. Kontingent opkræves pr. 1. august 2019, hvor de vedtagne kontingenter for 2019 opkræves.

Referat 2019

Regnskab 2018 og budget 2019