Skip to content

Nyhedsbrev nr. 1 – april 2018

Nyhedsbrev nr. 1 - april 2018

Vi udgiver frem over 3-4 nyhedsbreve årligt - 3 i perioden september-april og måske et sommer nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udgives af vores bestyrelsesformand, Michael Augustesen.
Tidliger udgav vi 2 medlemsbreve årligt - vores "Nyhedsbrev" vil fremover erstatte medlemsbrevene.
Der har fra flere steder været udtrykt ønske om, at vi skulle udgive et skrift - mange savnede det medlemsblad vi havde for nogle år tilbage.
Nye tider gør at udsendelse på papir er blevet en økonomisk belastning, så vi har valgt at distribuere via e-mail - det betyder, at det er vigtigt, at i indberetter jeres email adresse til vores kasserer, Kamma Rasmussen, "ktr@ka-net.dk".
Nyhedsbrevet vil også altid blive lagt op på hjemmesiden under "Medlemsinfo".
Nogle medlemmer har allerede hilst det nye initiativ velkommen.
God fornøjelse med læsning af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrev nr 1 2018

2 thoughts on “Nyhedsbrev nr. 1 – april 2018

    1. Hans Revsbæk

      Kontingent forfalder til betaling 1. august. Kontingent er 180 kr. årligt for en husstand, 150 kr. årligt for en pensionisthusstand. Det bedes indbetalt til Dragsholm Sparekasse, reg.nr. 0537 konto 418056. Husk at skrive dit navn/medlemsnr. i meddelelse til modtager. Der udsendes ikke opkrævning medmindre kontingentet ikke er indgået på den nævnte konto. /Hans

Comments are closed.