Skip to content

Slægtsforskerdag 2017

Formiddagens foredrag: "Mediestream - og hvad deraf følger." Avisdigitaliseringsprojektet har nu digitaliseret mere end 30 millioner avissider. Eftermiddagens foredrag: "Uægte børn – udlagt barnefader - hvad så?". Vi kender det alle - pludselig melder kirkebogen: Udlagt barnefader.

Erik Kann holdt også i år et forrygende foredrag, som var både interessant og humoristisk.

Slægtsforskerdag 2017

Formiddagens foredrag: "Mediestream - og hvad deraf følger"
Avisdigitaliseringsprojektet har nu digitaliseret mere end 30 millioner avissider. Erik Kann fortæller om brugen af Mediestream i særdeleshed og brugen af aviser i al almindelighed. Hvad kan vi finde i aviserne om vore aner? Hvordan bruger vi Mediestream? Foredraget giver svar på alt dette.

Eftermiddagens foredrag: "Uægte børn – udlagt barnefader - hvad så?"
Vi kender det alle - pludselig melder kirkebogen: Udlagt barnefader. Foredraget giver indgående anvisninger på, hvad du gør i den situation. Hvilke kilder findes der, hvilke sanktioner kunne ”de skyldige” idømmes osv. Foredraget berører også de vigtige spørgsmål social arv, fordømmelse og deklassering for de kvinder, der havde fået et barn uden for ægteskab. Hvordan så samfundet på det at få børn uden for ægteskab, og hvilke ændringer skete der i opfattelsen heraf frem mod vor tid?

Mediastream
- www.statsbiblioteket.dk - Statsbiblioteket i Århus.

 • Kun aviser, der er mikrofilmede findes i mediastream.
 • Indgang se top menu. Default "Søg i alt". "Aviser" kan vælges specifikt.
 • Adgang: Fulde adgang med fulde tekst kan kun fås på 3 steder Kgl. Bibliotek Kbh. og Århus samt Det Danske Filminstitut i Kbh.
 • Hjemme: Kun fuld adgang frem til 1.1.1918 pga. copyright.
 • Brugeren er ansvarlig for, at ophavsretten ikke krænkes.
 • Oplysninger om ophavsret er normalt ikke tilgængelig, så man må prøve at finde forfatter eller dennes arvinger for at få tilladelse til at offentliggøre information.
 • Et udvalg af danske folkebiblioteker har fået adgang til et lille udvalg af avisers annoncer. Holbæk og Kalundborg biblioteket har fuld adgang til Mediastream
 • Nogle aviser, bl.a. "Nordjyske", vil ikke være med, men har deres egen hjemmeside, med betalingssider.
 • Se "Søgetips" i mediastream

Infomedia

 • Kan overvåge bestemte begivenheder.
 • Det kan kun bruges på folkebibliotekerne.
 • Ikke nærmere behandlet på foredraget.

Kilder generelt

 • Kirkebøger omkring 1700 enkelte fra 1645
   Aviser:

  • Mercurus august 1666 - 1691
  • Brugbare aviser fra 1848 ifm. grundloven.
  • 1945 topper avisers oplag
  • Søllinge og Thomsen - Danske Aviser 1634 - 1991 beskriver adm. forhold for danske aviser.

"Medaljens bagside"

 • Vi får så meget information, at vi måske skal sortere noget fra, som er for småt.

Uægte børn

 • Hvis det er uklart, hvem der er barnets far, så kan man vælge en anden. Men så er det slægtsforskerens ansvar, at sandsynliggøre at den valgte mand er barnets far. Dvs. føre et rigtigt anebevis. Alternativt må den anegren stå tomt. Udlagt barnefar iht. en kirkebog er ikke bevis for bioligisk far.
 • Check kirkebogs optegnelse af det uægte barns konfirmation, der kan være anført noget om barnets far - f.eks. kan moderen senere være blevet gift med faderen. Eller der kan stå, at en mand er optegnet som stedfader.
 • Efter 1862 kan man desuden se i jordemoderprotokol.
 • Fuldbårenhedsskemaer fra 1847 er skemaer fie uægte børn ført af jordemødrene. De kan indeholde noget om faderen.
 • Op til 1763 ville man straffe de formastelige som avlede uægte børn.
 • Efter 1763 ville man hjælpe kvinden med det uægte barn.
 • Man skal se på registreringer af verdslig straf og gejstlig straf.
 • Lejermålsstraf er straffen for utugt, der er resulteret i et uægte barn.
 • Skriftemål er fremstilling af de 2, har stået åbenbart skrifte omkring ophav til et uægte barn.

Præsentationer

 • Foredragsholderens betingelse er at udleveret materiale slettes senest 1 måned efter foredraget.

Litteratur

 • Foredragsholderens betingelse er at udleveret materiale slettes senest 1 måned efter foredraget.

ref./ Hans Revsbæk, 4. december 2017