Skip to content

I konflikt med loven – kriminelle aner

Aftenens foredragsholder var cand. mag. Torben Albret Kristensen.

Vi startede med lidt tekniske udfordringer med at få PC og projektor til at samarbejde - heldigvis havde Torben flere kabler med, så det lykkedes, da det rigtige kabel blev brugt.

Torben og hustru har begge fundet kriminelle aner i fortiden - drivkraften bag den kriminelle løbebane var som regel fattigdom. Slægtsforskere har gode chancer for at finde kriminelle aner - de skal bare findes. Torben gennemgik hvor man skal lede for at finde kriminelle forfædre. Fra 1800 og frem er det nemt at finde kriminelle aner i strafferegistrene.

    Kilder:

  • Tingbøger
  • Fængselsarkiver
    Tugthuse:

  • Viborg
  • Odense
  • Stege
  • København

Tugthusene blev i 1856 erstattet af statsfængslerne i Horsens og Vridsløselille samt kvindefængslet på Christianshavn, som virkede frem til 1927.

Derefter gennemgik Torben kriminelle aner, som han havde fundet blandt sine forfædre - det drejede sig om 2, hvor den ene fik sine forældre inddraget. Baggrunden var fattigdom, så det var tyveri og svindel for at skaffe sig tøj, foder til en ko og et ur - altså ikke noget vi i dag ville betragte som alvorlige forbrydelser.

Formanden for SFV sluttede aften med en tak til Torben for et yderst interessant foredrag.

Torben har en hjemmeside i Facebook: Toren Albrets Facebook side

/ref Hans Revsbæk - 13-09-2017