Skip to content

26-04-2016 Hvad du nok ikke vidste om Danmark i 1870

Foredrag v/John Simonsen: Hvad du nok ikke vidste om Danmark i 1870

Tirsdag d. 26. april mødte 19 medlemmer op til ovennævnte foredrag på Holbæk Bibliotek.

Kaare bød velkommen til de fremmødte samt til John Simonsen og frue og gav straks ordet til aftenens foredragsholder.

John Simonsen (JS) fortalte, at han kun var 2 år gammel, da hans far døde.

Blandt faderens papirer fandt han et foto af en soldat. Ved en nærmere undersøgelse fandt JS ud af, at soldaten var hans farfar, og det mærkelige var, at ”soldaten” var iklædt uniform med sabel i bæltet, rød krave og røde kanter på uniformsjakken. Dette gav umiddelbart indtryk af, at der var tale om en officer, men dette kunne JS ikke få til at stemme, da hans farfar nærmest var at betegne som fattiglem. Hvordan mon det hang sammen?

Farfaderen var født i 1847 i Aarhus amt og blev konfirmeret i 1861. i 1869 kom han ind som soldat for at aftjene sin værnepligt. På uniformshuen kunne læses tallet 28, og JS fandt ud af, at hans farfar havde gjort tjeneste i 28. bataljon under 1. Jyske brigade.

Ved sine undersøgelser blev JS opmærksom på et overset kapitel i Danmarks historie, hvor risikoen for landets fremtid stod på spil. Konflikten i juni-august 1870 mellem Frankrig og Preussen kunne have haft alvorlige konsekvenser for Danmark, hvis vi havde ageret forkert.

Nogle opfordrede Danmark til at vælge side i konflikten, mens andre frarådede det. Heldigvis forholdt Danmark sig neutral, og farfaderen slap således for en eventuel deltagelse i konflikten.

Billedet af farfaderen gengiver en menig soldats almindelige uniform, som efterfølgende er blevet farvelagt.

Farfaderen blev i 1876 gift med Abelone, og han nedsatte sig som grønthandler i Munkegade i Aarhus.

John Simonsens farfar døde i 1915.

 Efter kaffepausen, hvor deltagerne nød en hjemmelavet lagkage i anledning af foreningens 40 år jubilæum, fortalte John Simonsen om Radio RAS.

Radio RAS er hjemmehørende i Rødovre og kan kun høres på nettet. Der sendes 24/7 og er landsdækkende. Radioen kan høres påwww.radioras.dk, samt på smartphone og tablet, på Wifi og på vTuner.

På radioen har JF programmer, der omhandler slægtsforskning, og han opfordrede alle, der havde en god historie at fortælle, til at kontakte ham på Radio RAS, hvilket kan ske på ovennævnte hjemmeside, på mailadressen radioras2610@gmail.com eller ved direkte udsendelser på 36 73 79 89.

Radio RAS er politisk og religiøst neutral i alle udsendelser.

Adressen er Højnæsvej 63, 2610 Rødovre.

20.05.2016, Mogens Pagh