Skip to content

Ny bog om Danmarks befolkning i 1801.

Ny bog om Danmarks befolkning i 1801.

Hans Jørgen Marker var i mange år seniorforsker og leder hos Rigsarkivet, og er initiativtager til hele projektet omkring kildeindtastninger.

I bogen ”Danmarks befolkning 1801” får læseren et øjebliksbillede af en hel befolkning i begyndelsen af 1800-tallet.

Se mere her:  http://ddd.dda.dk/bogreception.htm

Samarbejde mellem Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island.

Nordisk Arkivportal ser dagens lys i et samarbejde mellem Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island.

Hvis du interesserer dig for det nordiske arkivsamarbejde og udviklingen af moderne nordiske arkiver, er der gode nyheder.

Nyhed: Ny nordisk arkivportal

Med udgangspunkt i feedback fra brugerne er formålet med relanceringen af Rigsarkivets hjemmeside at øge brugervenligheden og skabe større overskuelighed.

Uddrag fra nyhedsmail fra Rigsarkivet:
”Makeover” til Rigsarkivets hjemmeside
Med udgangspunkt i feedback fra brugerne er formålet med relanceringen af Rigsarkivets hjemmeside at øge brugervenligheden og skabe større overskuelighed.
Vi håber, denne optimerede udgave af sa.dk bliver vel modtaget, og vi vil meget gerne høre din feedback, så siden og brugeroplevelsen kan blive endnu bedre.
Omfatter ikke Arkivalieronline og Daisy
Arkivalieronline, arkivdatabasen Daisy og andet, der også ligger under sa.dk, er ikke omfattet af relanceringen.

Rigsarkivet

I de kommende uger vil du kunne finde nyt på Arkivalieronline fra retsbetjentarkiverne...

Rigsarkivet oplyser:
"I de kommende uger vil du kunne finde nyt på Arkivalieronline fra retsbetjentarkiverne, Mest anvendte arkivalier, tinglysningsmateriale fra Sønderjylland samt fra frivilligprojekterne."

Nyt på Arkivalieronline

Der er kommet et nyt menupunkt, "Forslag", som vi håber medlemmerne vil bruge flittigt.

Der er kommet et nyt menupunkt, "Forslag", som vi håber medlemmerne vil bruge flittigt.

Her er der mulighed for at komme frem med forslag til foredrag, arrangementer og lignende. Vi vil også gerne se forslag til hvordan vi får flere medlemmer.

Vi glæder os til at se forslag til inspiration for bestyrelsen.

De indkomne forslag tages med på førstkommende bestyrelsesmøde, hvor vi behandler dem.

Link til Jyderup Realskole er slettet fra Link Bibliotek på krav fra webmaster for Jyderup Realskole med en påstand om, at vi ikke må optage link på vores side uden tilladelse fra den på gældende webmaster. Vi må derfor henvise til, at interesserede søger denne hjemmeside via browser (Google mv.).

Link til Jyderup Realskole er slettet fra Link Bibliotek på krav fra webmaster for Jyderup Realskole med en påstand om, at vi ikke må optage link på vores side uden tilladelse fra den på gældende webmaster.

Vi må derfor henvise til, at interesserede søger denne hjemmeside via browser (Google mv.).

Efter vores opfattelse må alle optage links på egen hjemmeside til åbne hjemmesider. Hvis en hjemmesideejer ikke ønsker at dele sine informationer på hjemmesiden skal den pågældende hjemmeside beskyttes med brugernavn og password.

Vi har imidlertid alligevel valgt at slette Jyderup Realskole fra vores Link Bibliotek, da vi naturligvis ikke ønsker at sidde en henvendelse fra sidens webmaster om dette overhørigt.

Nulstillet 9. januar 2017, kl. 16.00

Tællere på siden er i dag nulstillet, det burde være sket 1. januar.

Formålet er at optælle antal besøg over en periode.

Det har været nødvendigt at tilføje en ny side "Div. Links" for at kunne vise materiale, der ligger lokalt på vores server. Menustruktur er desuden omstruktureret en lille smule, så rækkefølgen er mere logisk.

Der er tilføjet et ekstra menupunkt "Div. Links" og "Offentlige Arkiver" er forkortet til "Off. Arkiver". Forkortelsen har været nødvendig for at få plads til menupunkterne på 1 linie.

Samtidigt er menuen omstruktureret, så den gerne skulle være mere logisk sat op for bedre overblik.

"Div. Links" er oprettet for at kunne vise materiale, der ligger lokalt på vores hjemmeside.