Skip to content

Foredrag ved Mette Gundel, magister, slægtsforsker og foredragsholder 12. oktober 2017 på Holbæk Bibliotek.


I 1863 tager Københavns Politi, som de første i Danmark, forbryderalbum med identitetsbilleder i brug. Dette fænomen vandt dog hurtigt indpas i alle større byer i Danmark. Antallet af forbrydelser steg hastigt, og for kvindernes vedkommende var der tale om tyveri, løsgængeri, bedrageri, barnemord, falskneri, indbrud, rufferi, lommetyverier i Tivoli, tørreloftstyverier, butikstyverier, betleri, fosterfordrivelse, ulovlig omgang med hittegods, for blot at nævne nogle få af de endeløse forbrydelser kvinderne tegnede sig for. Kvinderne behøvede nu ikke at være forbrydere for at komme i albummet, de kunne være prostituerede, som var underlagt benhård kontrol, eller blot have været i kontakt med politiet, så de var registreret som "mistænkelige".
Blev kvinderne stemplet som kriminelle, åbnede dørene sig til landets mange tugthuse. I foredraget hører vi om et af de værste af slagsen, nemlig Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn, som havde hele 99 celler, og vi ser billeder derfra. Dette var forbeholdt kvinder og børn, og livet i denne straffeanstalt var ikke for svage sjæle.
Mette Gundel havde en masse interessante detaljer om fængslers indretning, hvordan man behandlede kvindelige kriminelle i fængslerne og en del specifikke personskildringer.
Det var, som sædvanligt for Mette Gundel, et spændende humoristisk og tankevækkende foredrag.
/ref Hans Revsbæk

Aftenens foredragsholder var cand. mag. Torben Albret Kristensen.

Vi startede med lidt tekniske udfordringer med at få PC og projektor til at samarbejde - heldigvis havde Torben flere kabler med, så det lykkedes, da det rigtige kabel blev brugt.

Torben og hustru har begge fundet kriminelle aner i fortiden - drivkraften bag den kriminelle løbebane var som regel fattigdom. Slægtsforskere har gode chancer for at finde kriminelle aner - de skal bare findes. Torben gennemgik hvor man skal lede for at finde kriminelle forfædre. Fra 1800 og frem er det nemt at finde kriminelle aner i strafferegistrene.

  Kilder:

 • Tingbøger
 • Fængselsarkiver
  Tugthuse:

 • Viborg
 • Odense
 • Stege
 • København

Tugthusene blev i 1856 erstattet af statsfængslerne i Horsens og Vridsløselille samt kvindefængslet på Christianshavn, som virkede frem til 1927.

Derefter gennemgik Torben kriminelle aner, som han havde fundet blandt sine forfædre - det drejede sig om 2, hvor den ene fik sine forældre inddraget. Baggrunden var fattigdom, så det var tyveri og svindel for at skaffe sig tøj, foder til en ko og et ur - altså ikke noget vi i dag ville betragte som alvorlige forbrydelser.

Formanden for SFV sluttede aften med en tak til Torben for et yderst interessant foredrag.

Torben har en hjemmeside i Facebook: Toren Albrets Facebook side

/ref Hans Revsbæk - 13-09-2017

Tirsdag d. 25 april 2017 holdt projektmedarbejder Hans Mølgaard et spændende foredrag for 19 tilhører på VUC i Kalundborg, om hvad der kan findes i Hovedstadens arkiver, som hvis de mange hylder blev lagt i forlængelse af hinanden vil nå næsten helt til Holbæk, hvis begyndelsen er Nyrups rådhus fra 1904. De mange hylder er placeret flere steder i Hovedstaden, bl.a. i kælderen under Rådhuset. Læsesalen er også på Rådhuset.
Vi blev oplyst om hvordan man søgte i ”Starbas” Stadsarkivernes svar på ”Daisy”. Skriv ikke for meget i søgefeltet. Vi blev også oplyst om at der var god hjælp på Rådhuset. Kommunale myndigheder har afleveringspligt, hvis kommunen har et Stadsarkiv, som Statens har til Rigsarkivet.

Skoleprotokoller fylder meget, og der er lagt 45.364 digitaliserede billeder af elever og lærere ud på adressen Kbh Billeder

  Arkivet indeholder bl.a.:

 • Dødebøger 1863-1970
 • Digitale Begravelsesprotokoller med navneregister
 • Fattigvæsenets hovedregistrant
 • Politiets registerblade 1890-1923
 • Politiets mandtaller (Svarer til halvårlige folketællinger) nogle fra 1865, der ligesom registerbladene stopper, da Folkeristeret blev indført i 1923.
 • Familier med værgemålsregistrering
 • Stambog for lærere og vikarer

 

 

 

 

Efter kaffepausen, viste Hans Mølgaard eksempler fra egen slægtsforskning hvilket guldgrube arkivet er, hvis man har aner eller slægtninge i hovedstaden.

/ref. Kaare Grodal

Om bødlen, rakkerne, natmændene og kæltringerne - 300 års "glemt" Danmarkshistorie.
En aften på Holbæk Bibliotek med et fantastisk spændende foredrag om bødler og strafferet fra 1600 tallet til århundredskiftet 1900 - det var især i ældre tid meget barske metoder, man anvendte.
Efter pausen fik vi et yderst spændende billede på hvordan det i samme periode havde været at være en del af de laveste klasser, kæltringe, rakkere og natmænd - paradoksalt nok var der tider, hvor disse "udskud" faktisk havde ganske pæne indtægter.
Der var en meget overraskende afslutning på foredraget - men den skal man opleve.
Foredraget var velbesøgt - vi var mere end 25 deltagere.
I kaffepausen blev der serveret lækkert hjemmebag - en stor tak til de medlemmer, der stod for levering af det lækre hjemmebag.

Se beskrivelse af aftenens program: Mette Gundels program

ref./Hans Revsbæk, 12. august 2017

Torben Larsen holdt et levende og medrivende foredrag om egnen, hvor han er opvokset.

Det startede med barndommen i en købmandshandel og en fortælling om familie og bekendte op gennem tiden. Som voksen etablerede Torben Larsen sig med sin familie i Odsherred.

Torben Larsen fortalte:

"Jeg er den ældste i en søskendeflok på 4. Opvokset i landsbyen Bøgelunde, 8 km. øst for Skælskør, hvor mine forældre drev købmandsforretning fra 1944 – 1971. Begge mine forældre stammede fra Vig, Odsherred – og er sammen med næsten alle afdøde slægtninge begravet på Vig Kirkegård".

Kamma serverede dejlige varme æbleskiver og brune kager i kaffe/te pausen.

vuc_7_12_16_2

Vi kunne godt have ønsket et større fremmøde, men der var sammenfald med et julearrangement i Kalundborg Hallerne.

vuc_7_12_16_3

/ref: Hans Revsbæk, 09.01.2017