Skip to content

Formiddagens foredrag: "Mediestream - og hvad deraf følger." Avisdigitaliseringsprojektet har nu digitaliseret mere end 30 millioner avissider. Eftermiddagens foredrag: "Uægte børn – udlagt barnefader - hvad så?". Vi kender det alle - pludselig melder kirkebogen: Udlagt barnefader.

Erik Kann holdt også i år et forrygende foredrag, som var både interessant og humoristisk.

Slægtsforskerdag 2017

Formiddagens foredrag: "Mediestream - og hvad deraf følger"
Avisdigitaliseringsprojektet har nu digitaliseret mere end 30 millioner avissider. Erik Kann fortæller om brugen af Mediestream i særdeleshed og brugen af aviser i al almindelighed. Hvad kan vi finde i aviserne om vore aner? Hvordan bruger vi Mediestream? Foredraget giver svar på alt dette.

Eftermiddagens foredrag: "Uægte børn – udlagt barnefader - hvad så?"
Vi kender det alle - pludselig melder kirkebogen: Udlagt barnefader. Foredraget giver indgående anvisninger på, hvad du gør i den situation. Hvilke kilder findes der, hvilke sanktioner kunne ”de skyldige” idømmes osv. Foredraget berører også de vigtige spørgsmål social arv, fordømmelse og deklassering for de kvinder, der havde fået et barn uden for ægteskab. Hvordan så samfundet på det at få børn uden for ægteskab, og hvilke ændringer skete der i opfattelsen heraf frem mod vor tid?

Mediastream
- www.statsbiblioteket.dk - Statsbiblioteket i Århus.

 • Kun aviser, der er mikrofilmede findes i mediastream.
 • Indgang se top menu. Default "Søg i alt". "Aviser" kan vælges specifikt.
 • Adgang: Fulde adgang med fulde tekst kan kun fås på 3 steder Kgl. Bibliotek Kbh. og Århus samt Det Danske Filminstitut i Kbh.
 • Hjemme: Kun fuld adgang frem til 1.1.1918 pga. copyright.
 • Brugeren er ansvarlig for, at ophavsretten ikke krænkes.
 • Oplysninger om ophavsret er normalt ikke tilgængelig, så man må prøve at finde forfatter eller dennes arvinger for at få tilladelse til at offentliggøre information.
 • Et udvalg af danske folkebiblioteker har fået adgang til et lille udvalg af avisers annoncer. Holbæk og Kalundborg biblioteket har fuld adgang til Mediastream
 • Nogle aviser, bl.a. "Nordjyske", vil ikke være med, men har deres egen hjemmeside, med betalingssider.
 • Se "Søgetips" i mediastream

Infomedia

 • Kan overvåge bestemte begivenheder.
 • Det kan kun bruges på folkebibliotekerne.
 • Ikke nærmere behandlet på foredraget.

Kilder generelt

 • Kirkebøger omkring 1700 enkelte fra 1645
   Aviser:

  • Mercurus august 1666 - 1691
  • Brugbare aviser fra 1848 ifm. grundloven.
  • 1945 topper avisers oplag
  • Søllinge og Thomsen - Danske Aviser 1634 - 1991 beskriver adm. forhold for danske aviser.

"Medaljens bagside"

 • Vi får så meget information, at vi måske skal sortere noget fra, som er for småt.

Uægte børn

 • Hvis det er uklart, hvem der er barnets far, så kan man vælge en anden. Men så er det slægtsforskerens ansvar, at sandsynliggøre at den valgte mand er barnets far. Dvs. føre et rigtigt anebevis. Alternativt må den anegren stå tomt. Udlagt barnefar iht. en kirkebog er ikke bevis for bioligisk far.
 • Check kirkebogs optegnelse af det uægte barns konfirmation, der kan være anført noget om barnets far - f.eks. kan moderen senere være blevet gift med faderen. Eller der kan stå, at en mand er optegnet som stedfader.
 • Efter 1862 kan man desuden se i jordemoderprotokol.
 • Fuldbårenhedsskemaer fra 1847 er skemaer fie uægte børn ført af jordemødrene. De kan indeholde noget om faderen.
 • Op til 1763 ville man straffe de formastelige som avlede uægte børn.
 • Efter 1763 ville man hjælpe kvinden med det uægte barn.
 • Man skal se på registreringer af verdslig straf og gejstlig straf.
 • Lejermålsstraf er straffen for utugt, der er resulteret i et uægte barn.
 • Skriftemål er fremstilling af de 2, har stået åbenbart skrifte omkring ophav til et uægte barn.

Præsentationer

Litteratur

 • Litteraturliste Mediastream SFV 2017 Erik Kann
 • Litteratur Uægte Børn SFV 2017 Erik Kann
 • ref./ Hans Revsbæk, 4. december 2017

  Foredrag ved Mette Gundel, magister, slægtsforsker og foredragsholder 12. oktober 2017 på Holbæk Bibliotek.


  I 1863 tager Københavns Politi, som de første i Danmark, forbryderalbum med identitetsbilleder i brug. Dette fænomen vandt dog hurtigt indpas i alle større byer i Danmark. Antallet af forbrydelser steg hastigt, og for kvindernes vedkommende var der tale om tyveri, løsgængeri, bedrageri, barnemord, falskneri, indbrud, rufferi, lommetyverier i Tivoli, tørreloftstyverier, butikstyverier, betleri, fosterfordrivelse, ulovlig omgang med hittegods, for blot at nævne nogle få af de endeløse forbrydelser kvinderne tegnede sig for. Kvinderne behøvede nu ikke at være forbrydere for at komme i albummet, de kunne være prostituerede, som var underlagt benhård kontrol, eller blot have været i kontakt med politiet, så de var registreret som "mistænkelige".
  Blev kvinderne stemplet som kriminelle, åbnede dørene sig til landets mange tugthuse. I foredraget hører vi om et af de værste af slagsen, nemlig Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn, som havde hele 99 celler, og vi ser billeder derfra. Dette var forbeholdt kvinder og børn, og livet i denne straffeanstalt var ikke for svage sjæle.
  Mette Gundel havde en masse interessante detaljer om fængslers indretning, hvordan man behandlede kvindelige kriminelle i fængslerne og en del specifikke personskildringer.
  Det var, som sædvanligt for Mette Gundel, et spændende humoristisk og tankevækkende foredrag.
  /ref Hans Revsbæk

  Aftenens foredragsholder var cand. mag. Torben Albret Kristensen.

  Vi startede med lidt tekniske udfordringer med at få PC og projektor til at samarbejde - heldigvis havde Torben flere kabler med, så det lykkedes, da det rigtige kabel blev brugt.

  Torben og hustru har begge fundet kriminelle aner i fortiden - drivkraften bag den kriminelle løbebane var som regel fattigdom. Slægtsforskere har gode chancer for at finde kriminelle aner - de skal bare findes. Torben gennemgik hvor man skal lede for at finde kriminelle forfædre. Fra 1800 og frem er det nemt at finde kriminelle aner i strafferegistrene.

   Kilder:

  • Tingbøger
  • Fængselsarkiver
   Tugthuse:

  • Viborg
  • Odense
  • Stege
  • København

  Tugthusene blev i 1856 erstattet af statsfængslerne i Horsens og Vridsløselille samt kvindefængslet på Christianshavn, som virkede frem til 1927.

  Derefter gennemgik Torben kriminelle aner, som han havde fundet blandt sine forfædre - det drejede sig om 2, hvor den ene fik sine forældre inddraget. Baggrunden var fattigdom, så det var tyveri og svindel for at skaffe sig tøj, foder til en ko og et ur - altså ikke noget vi i dag ville betragte som alvorlige forbrydelser.

  Formanden for SFV sluttede aften med en tak til Torben for et yderst interessant foredrag.

  Torben har en hjemmeside i Facebook: Toren Albrets Facebook side

  /ref Hans Revsbæk - 13-09-2017

  Tirsdag d. 25 april 2017 holdt projektmedarbejder Hans Mølgaard et spændende foredrag for 19 tilhører på VUC i Kalundborg, om hvad der kan findes i Hovedstadens arkiver, som hvis de mange hylder blev lagt i forlængelse af hinanden vil nå næsten helt til Holbæk, hvis begyndelsen er Nyrups rådhus fra 1904. De mange hylder er placeret flere steder i Hovedstaden, bl.a. i kælderen under Rådhuset. Læsesalen er også på Rådhuset.
  Vi blev oplyst om hvordan man søgte i ”Starbas” Stadsarkivernes svar på ”Daisy”. Skriv ikke for meget i søgefeltet. Vi blev også oplyst om at der var god hjælp på Rådhuset. Kommunale myndigheder har afleveringspligt, hvis kommunen har et Stadsarkiv, som Statens har til Rigsarkivet.

  Skoleprotokoller fylder meget, og der er lagt 45.364 digitaliserede billeder af elever og lærere ud på adressen Kbh Billeder

   Arkivet indeholder bl.a.:

  • Dødebøger 1863-1970
  • Digitale Begravelsesprotokoller med navneregister
  • Fattigvæsenets hovedregistrant
  • Politiets registerblade 1890-1923
  • Politiets mandtaller (Svarer til halvårlige folketællinger) nogle fra 1865, der ligesom registerbladene stopper, da Folkeristeret blev indført i 1923.
  • Familier med værgemålsregistrering
  • Stambog for lærere og vikarer

   

   

   

   

  Efter kaffepausen, viste Hans Mølgaard eksempler fra egen slægtsforskning hvilket guldgrube arkivet er, hvis man har aner eller slægtninge i hovedstaden.

  /ref. Kaare Grodal

  Om bødlen, rakkerne, natmændene og kæltringerne - 300 års "glemt" Danmarkshistorie.
  En aften på Holbæk Bibliotek med et fantastisk spændende foredrag om bødler og strafferet fra 1600 tallet til århundredskiftet 1900 - det var især i ældre tid meget barske metoder, man anvendte.
  Efter pausen fik vi et yderst spændende billede på hvordan det i samme periode havde været at være en del af de laveste klasser, kæltringe, rakkere og natmænd - paradoksalt nok var der tider, hvor disse "udskud" faktisk havde ganske pæne indtægter.
  Der var en meget overraskende afslutning på foredraget - men den skal man opleve.
  Foredraget var velbesøgt - vi var mere end 25 deltagere.
  I kaffepausen blev der serveret lækkert hjemmebag - en stor tak til de medlemmer, der stod for levering af det lækre hjemmebag.

  Se beskrivelse af aftenens program: Mette Gundels program

  ref./Hans Revsbæk, 12. august 2017

  Torben Larsen holdt et levende og medrivende foredrag om egnen, hvor han er opvokset.

  Det startede med barndommen i en købmandshandel og en fortælling om familie og bekendte op gennem tiden. Som voksen etablerede Torben Larsen sig med sin familie i Odsherred.

  Torben Larsen fortalte:

  "Jeg er den ældste i en søskendeflok på 4. Opvokset i landsbyen Bøgelunde, 8 km. øst for Skælskør, hvor mine forældre drev købmandsforretning fra 1944 – 1971. Begge mine forældre stammede fra Vig, Odsherred – og er sammen med næsten alle afdøde slægtninge begravet på Vig Kirkegård".

  Kamma serverede dejlige varme æbleskiver og brune kager i kaffe/te pausen.

  vuc_7_12_16_2

  Vi kunne godt have ønsket et større fremmøde, men der var sammenfald med et julearrangement i Kalundborg Hallerne.

  vuc_7_12_16_3

  /ref: Hans Revsbæk, 09.01.2017